Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem ipgames.pl (dalej "serwis") obowiązuje od 2018-05-25 i określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników serwisu (osób fizycznych korzystających z serwisu, dalej "użytkowników"), którego właścicielem jest Michał Pytko IP Studio, Jana III Sobieskiego 46, 33-350 Piwniczna-Zdrój, NIP: 7343115775 (dalej "właściciel serwisu").

Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

RODO

Pisząc i mówiąc "RODO" mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu użytkownicy mogą udostępniać dane osobowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres korespondencyjny

Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników jest Michał Pytko IP Studio, Jana III Sobieskiego 46, 33-350 Piwniczna-Zdrój, NIP: 7343115775.

Przetwarzanie i powierzenie danych osobowych

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym.

Przetwarzając dane osobowe właściciel serwisu stosuje środki techniczne zgodne z przepisami prawa (w szczególności RODO), w tym używa szyfrowania połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez właściciela serwisu jest konieczność realizacji umowy lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem tej umowy. W przypadku marketingu usług właściciela serwisu podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu właściciela serwisu polegającego na przekazywaniu użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku zapisania się przez użytkownika do usługi Newsletter, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika, która może zostać w dowolnym momencie cofnięta.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i konieczne (szczególnie danych określonych jako obowiązkowe lub wymagane) do realizacji usługi na rzecz użytkownika.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane w celu rozstrzygnięcia możliwych sporów np. wynikających z roszczeń użytkowników.

Właściciel serwisu może powierzać dane osobowe użytkowników podmiotom świadczącym na rzecz właściciela serwisu usługi bezpośrednio związane z realizacją zamówień złożonych przez użytkowników poprzez serwis, na podstawie pisemnej zgody. W przypadku obsługi płatności właściciel serwisu może udostępniać podmiotowi obsługującemu płatność dane użytkownika niezbędne do realizacji transakcji.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych
 • modyfikowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wycofania zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych

Właściciel serwisu może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik naruszył przepisy prawa i zachowanie danych jest celowe do ustalenia okoliczności naruszenia przepisów i odpowiedzialności użytkownika.

Ciasteczka (pliki cookie)

Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.